ВЕРОНАУКА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ВО ЕПИНГ

Во просториите на Македонскиот културен центар при МПЦО „Свети Георгиј и Пресвета Богородица“ во Епинг секоја среда се одржува веронаука на македонски јазик за деца од предучилишна возраст.