Билтен

Поздравно слово

Драги читатели,

„Преображение“ претставува електронски билтен на Австралиско-сиднејската епархија при Македонската Православна Црква – Охридска архиепископија.

Со благослов на надлежниот епархиски архиереј г. Тимотеј, билтенот ќе излегува електронски, со што на некој начин ќе се обидеме да се доближиме до верниците и до пошироката јавност како во Австралија и Нов Зеланд, така и во Македонија.

Билтенот ќе содржи разновидна теолошка литература, но и вести и најнови случувања од Австралиско – сиднејската епархија.
Со надеваме дека духовни содржини ќе бидат за духовна полза на секој верник и читател.

Со почит,
Редакцијата на „Преображение“

e-mail: mpc-oa@outlook.com

r_grozdanoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 1

s_sandzakoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 2

s_sandzakoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 3

s_sandzakoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 4

s_sandzakoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 5

s_sandzakoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 6

s_sandzakoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 7

s_sandzakoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 8

s_sandzakoski

„Преображение“,
електронски билтен

бр. 9