Организација

M O J A
Македонска православна младина на Австралија

e-mail: moya@mpcaus.org
За официјалната ФБ страна моја притиснете тука

       Претседател:                               Заменик претседател:                                Секретар:                               Благајник:

Отец Гаврил (Галев)                       д-р Ананија Ананиевски                    Даниела Затаракоска            Елена Марушевска
игумен
otecgavril@yahoo.com.au
pretsedatel_moya@mpcaus.org