За постот

Постот е древен дар, кој не слабее, не старее, туку постојано се обновува и цути со полна убавина. Постот ја праќа молитвата на небото, како на крилја, тој ја вознесува на својот возвишен пат. Постот е – напредок на домовите, мајка на здравјето, воспитувач на младоста, украс на старците, добар сопатник на патниците, сигурен сожител на тие што живеат заедно. Постот ги чува децата, на младите му дава поука, на …

Богатството

Загледај се, човеку, во природата на богатството : што те восхитува кај златото ? Што те восхитува кај среброто ? Што се крие во бисерот ? Не е ли сето тоа камен ? Кој љубител на накити може да додаде макар и еден ден на својот живот ? Кого го поштедила смртта заради неговото богатство ? Кого го одминала болеста заради неговите пари ? Уште долго ли златото ќе биде …