Нова активност на Македонската православна младина на Австралија (МОYA)

На 03. 07. 2017 година во организација на Македонската православна младина на Австралија се одржа заедничко дружење на членовите, кои заедно се забавуваа преку куглање.

Macedonian Orthodox Youth enjoyed a fun night @ Bowling on Monday night!! A special thank-you to the mums that joined us with the younger members.