Најава за настани и активности на Македонската православна младина на Австралија (МОYA)

Почитувани верници и членови,

Македонската православна младина на Австралија – секој месец ќе организира по еден настан, па по тој повод Ве повикуваме на  заедничко дружење на следните настани:

28 МАЈ – ОДБОЈКА

18 ЈУНИ – ПИКНИК ВО ПАРК

03 ЈУЛИ – КУГЛАЊЕ

За повеќе информации, обратете се кај:

  • Даниела: 0405 165 522
  • Катерина: 0422 600 732

И во прилог Ви ја ја доставуваме програмата.